Verzenden & retourneren

De bepalingen van dit artikel gelden enkel voor Klanten die in hun hoedanigheid van consument artikelen online aankopen bij Guy’s Naaicentrum.

 

Verzending

Artikelen besteld via deze webwinkel worden gratis geleverd in de Benelux vanaf een aankoopbedrag van 50,00 EUR inclusief BTW. Voor bestellingen onder 50,00 EUR rekenen wij 8,99 EUR verzendkosten binnen België. Binnen België is het ook mogelijk te versturen naar een pakjesautomaat van Bpost, of naar een Bpost-afhaalpunt zoals een Bpost-postkantoor, PostPunt, etc.

Naar Nederland en Duitsland bedragen de verzendkosten respectievelijk € 10,50 & € 11,50, maar ook boven het franco aankoopbedrag van € 65,00 (Nederland) of € 70,00 (Duitsland) neemt Guy's Naaicentrum de verzendkosten op zich.

Tenzij anders overeengekomen of uitdrukkelijk anders bepaald, worden de goederen aan de woonplaats van de Klant geleverd binnen 14 dagen na ontvangst van de bestelling. Guy’s Naaicentrum streeft naar een snellere levering, binnen de 2 werkdagen, voor bestellingen geplaatst voor 15h op weekdagen, mits het/de gevraagde producten voorradig zijn. Wanneer dit niet kan gebeuren, informeert Guy’s Naaicentrum de klant met een geschatte leveringstermijn, rekening houdend met de op dat moment door de leverancier van het product opgegeven leveringstermijn. Deze termijn is niet bindend en onderhevig aan factoren zoals gebrek aan grondstoffen, materialen, personeel of machines bij de leverancier/fabrikant, transportproblemen, douane-controles, inklaring, slechte weersomstandigheden, enz. De levering gebeurt door a) onze vervoersfirma (Bpost), of b) indien de levering te groot/te zwaar is, door de medewerkers van Guy’s Naaicentrum.

Elke zichtbare beschadiging en/of kwalitatieve tekortkoming van een artikel of andere tekortkoming bij de levering, moeten door de Klant onverwijld worden gemeld aan Guy’s Naaicentrum.

Het risico wegens verlies of beschadiging gaat over op de Klant vanaf hij (of een door hem aangewezen derde partij, die niet de vervoerder is) de goederen fysiek in bezit heeft gekregen. Het risico gaat echter al over op de Klant bij levering aan de vervoerder, als de vervoerder van de Klant de opdracht heeft gekregen de goederen te vervoeren en deze keuze niet door Guy’s Naaicentrum was aangeboden.

 

Retourneren

De Klant heeft het recht om binnen een termijn van 14 kalenderdagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen.

De herroepingstermijn verstrijkt 14 kalenderdagen na de dag waarop de Klant of een door de Klant aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het eerste goed fysiek in bezit krijgt.

Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet de Klant Guy’s Naaicentrum, Roodkruisstraat 98, 9220 Hamme, 052/47.18.05, [email protected], via een ondubbelzinnige verklaring (bv. schriftelijk per post, via e-mail) op de hoogte stellen van zijn beslissing de overeenkomst te herroepen.

De Klant kan het modelformulier voor herroeping van de Belgische FOD Economie of een andere duidelijk geformuleerde verklaring ook elektronisch invullen en opsturen via ons mailadres [email protected]. Als de Klant van deze mogelijkheid gebruik maakt zullen wij de Klant onverwijld op een duurzame gegevensdrager (bv. per e-mail) een ontvangstbevestiging van zijn herroeping sturen".

Om de herroepingstermijn na te leven moet de Klant zijn mededeling betreffende zijn uitoefening van het herroepingsrecht verzenden voordat de herroepingstermijn is verstreken.

De Klant moet de goederen onverwijld, doch in ieder geval niet later dan 7 kalenderdagen na de dag waarop hij zijn beslissing om de overeenkomst te herroepen aan Guy’s Naaicentrum heeft meegedeeld, terugzenden of overhandigen aan Guy’s Naaicentrum, Roodkruisstraat 94, 9220 Hamme. De Klant is op tijd als hij de goederen terugstuurt voordat de termijn van 14 kalenderdagen is verstreken.

De directe kosten van het terugzenden van de goederen komen voor rekening van de Klant. De hiervoor gebruikte wijze is bij voorkeur Bpost.

Indien de klant voor de retourzending een retour-verzendetiket aanvraagt aan Guy's Naaicentrum, is het gebruikte Bpost-product Bpack Retour. Het tarief dat hiervoor wordt aangerekend is op het moment van schrijven (17/01/2023) 8,30 EUR inclusief BTW. Deze tarieven worden door Bpost aangepast en dit tarief kan dus hoger zijn.

De Klant wordt verzocht de artikelen terug te sturen in hun oorspronkelijke staat en verpakking, met alle erbij geleverde accessoires, en gebruiksaanwijzingen. Indien het teruggestuurde product op een of andere manier in waarde verminderd is, behoudt Guy’s Naaicentrum zich het recht voor om de Klant aansprakelijk te stellen en schadevergoeding te eisen voor elke waardevermindering van de goederen die het gevolg is van het gebruik van de goederen door de Klant dat verder gaat dan nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van de goederen vast te stellen.

Alle teruggestuurde artikelen worden aandachtig onderzocht. Het uitgangspunt hierbij is dat de consument het artikel slechts mag inspecteren zoals hij dat in een winkel zou mogen doen. Wanneer een artikel een waardevermindering is ondergaan door het gebruik van de Klant (bijvoorbeeld maar niet beperkt tot, krassen, verkleuringen of andere zichtbare schade) zal dit ten laste van de Klant in rekening worden gebracht.

Indien de Klant de overeenkomst herroept, zal Guy’s Naaicentrum alle tot op dat moment van de Klant ontvangen betalingen, inclusief de standaard leveringskosten, aan de Klant terugbetalen binnen maximum 14 kalenderdagen nadat Guy’s Naaicentrum op de hoogte is gesteld van de beslissing van de Klant om de overeenkomst te herroepen. Bij verkoopovereenkomsten kan Guy’s Naaicentrum wachten met de terugbetaling totdat hij alle goederen heeft teruggekregen, of totdat de Klant heeft aangetoond dat hij de goederen heeft teruggezonden, naar gelang welk tijdstip eerst valt.

Eventuele extra kosten ten gevolge van de keuze van de Klant voor een andere wijze van levering dan de door Guy’s Naaicentrum geboden goedkoopste standaard levering worden niet terugbetaald.

Guy’s Naaicentrum betaalt de Klant terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee de Klant de oorspronkelijke transactie heeft verricht, tenzij de Klant uitdrukkelijk anderszins heeft ingestemd; in ieder geval zullen de Klant voor zulke terugbetaling geen kosten in rekening worden gebracht.

De Klant kan het herroepingsrecht niet uitoefenen voor meterwaren zoals, maar niet beperkt tot, stoffen, linten,... die op de gewenste afmeting werden afgeknipt.

In het onwaarschijnlijke geval dat geen passende oplossing kan worden gevonden, kan je een beroep doen op het Online Dispute Resolution (ODR) platform van de Europese Commissie:

https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home2.show&lng=NL